Vores virksomhed kan udvikle sig med nye kandidater

Envotherm har i løbet af 10 år etableret sig som en respekteret leverandør af hardware til spildevandsrensning. Virksomheden har gode erfaringer med unge medarbejdere og ser, at erhvervskandidater kan bidrage til at modne Envotherms produktion i de kommende år.

Envotherm, Vojens – udvikler, bygger og installerer anlæg til rensning og recirkulering af industrielt spildevand.
Vibeke Svendsen, CEO:

Envotherm er ikke nogen stor virksomhed, som ansætter akademikere i bunkevis. Men hvis vi skal opfylde vores strategi om vækst, har vi brug for flere højtuddannede, end vi har nu.

Studieretninger som Manufacturing Technology og Global Supply Chain Management er meget relevante i forhold til de behov, vi som ejere og grundlæggere af virksomheden kan se i krystalkuglen. Envotherm har brug for at strømline produktionen yderligere.

Envotherm har gode erfaringer med at have praktikanter, som henvender sig til os uopfordret. De tre seneste ingeniører, vi har ansat, er kommet ind i virksomheden på den måde. Det har fungeret rigtig positivt, og jeg tror, det giver os en god basis for at ansætte en af de nye erhvervskandidater i Operations Management.

Kandidaten bidrager til udviklingen

Som mindre virksomhed kan vi tilbyde noget andet til en ung ingeniør, end man møder som kandidat eller nyansat på store virksomheder i lokalområdet. Er man ansat som kandidat hos os, er man nødt til at være med til det hele. Det giver en alsidig hverdag, hvor den unge medarbejder bliver udfordret og skal tage ansvar.

Envotherm vil gerne engagere sig i de 4-årige uddannelsesforløb. Vi tror på, at sådan et sidestillet forløb kan være meget velegnet til denne type uddannelse, fordi kandidaten kan tage noget praksisrelevant med ind i sine studier.

Generation Z er snart erhvervsparat

Selvom vi er en mindre virksomhed, er vi ret attraktive for den unge generation. De er tiltrukket af tanken om, at vi skaber noget positivt, som giver mening. At der kommer sort vand ind i den ene ende af vores maskiner og rent vand ud af den anden ende – det tiltaler mange unge i dag. Det hører vi også fra vores unge smede.

Vi er meget opmærksomme på, at den unge Generation Z skal modtages på en speciel måde. De har brug for at forstå, at selvom de måske ikke synes, deres løn er kæmpe stor, så investerer virksomheden faktisk store ressourcer i deres uddannelse. Jeg tror, at erhvervskandidaten kan være en positiv indgang til, at de bliver erhvervsparate, samtidig med at de bliver inspireret af den nyeste viden inden for deres fag.