Vi har pligt til at engagere os i uddannelse

Som en videnstung og innovativ virksomhed mener Interacoustics, at det er en forpligtelse at deltage i uddannelsen af nye eksperter. Audiologi-specialisten står på spring til at afprøve en erhvervskandidat.

Interacoustics, Middelfart. Udvikler diagnostisk udstyr inden for audiologi.
Jane Kaas, HR Business Partner:

Interacoustics er en virksomhed med næsten udelukkende højtuddannede. Primært civilingeniører og audiologer, som har specialiseret sig inden for audiologi gennem en lang årrække.

Med ansvar for HR kan jeg konstatere, at ingen har let ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft på dette område. I Interacoustics kan vi også mærke, at vi måske skal bruge en måned eller to ekstra på at skaffe den rigtige medarbejder i forhold til, hvad vi oplevede for et år siden.

Vores virksomhed er attraktiv inden for sit felt, så vi får mange ansøgninger, og vi har endnu aldrig måtte opgive at hente en medarbejder med de kvalifikationer, vi har brug for. Men selv når vi har ansat en ny medarbejder med de helt rette kvalifikationer, tager det typisk et års tid, før vedkommende er helt på niveau med sine kolleger.

Gode erfaringer med Internships

I Interacoustics er vi interesseret i den nye erhvervskandidatuddannelse, bl.a. fordi vi mener, det er vores pligt at engagere os i uddannelsen af flere dygtige specialister. Vi er vores ansvar bevidst. Virksomheden har allerede både praktikanter, lærlinge, Internships og et program for Graduates.

Interacoustics har altid haft gavn af unge ingeniører, som ser virksomheden med perspektiv fra deres studieliv og fra al den nye viden, de har stiftet bekendtskab med. Det giver en dynamik i vores arbejdsmiljø, som jeg er sikker på, de nye erhvervskandidater også kan bibringe.

Altid opgaver til en dygtig ingeniør

Interacousticshar altid opgaver til en dygtig ingeniør, og vi er interesseret i at deltage i denne type projekt. Det handler om, at vi får det rigtige match mellem os, de opgaver vi har og studerendes kompetencer, erfaring og personlighed. Den rette person, som passer ind i vores hus, kan få en rigtig god uddannelse som civilingeniør her hos os.