Vækst kræver et godt match mellem studerende og virksomheder

Der er opbrud på uddannelsesområdet. Studerende skal ikke blive for længe i uddannelsessystemet. Fokus er i stedet livslang læring, og det foregår ikke kun inden for universitets mure. Opbruddet spiller mere end godt sammen med erhvervskandidatuddannelsen i Operations Management på SDU, hvor matchmaking mellem studerende og virksomheder er centralt.

Morten Rettig, direktør Trekantområdet Danmark:

Som Danmarks produktionscentrum har vi hele tiden fokus på vækst. En vækst, som kan blive bremset af mangel på ingeniører i produktionsvirksomhederne. Der er derfor et konkret behov for, at ingeniører og virksomheder finder hinanden. Hvor studerende på andre erhvervskandidatuddannelser selv står for at finde et relevant job, går erhvervskandidatuddannelsen i Operations Management på SDU nu et skridt videre, fordi den omfatter, at der er bliver skabt forbindelser mellem kandidater og produktionsvirksomheder, der kan give det rette match.

Vi har forbindelserne

I Trekantområdet Danmark har vi kontakt til produktionsvirksomheder i området. Ved at skabe forbindelserne bidrager vi til et kompetenceløft i området, der både kommer de studerende og virksomhederne til gavn. Erhvervskandidatuddannelsen er derfor et led i en flerårig indsats, hvor vi arbejder målrettet mod at skaffe arbejdskraft og kompetencer til området. Vigtigt, fordi mennesker, der uddanner sig, er vores råstof. Det handler ikke om hardware – men kompetencer. Om at have kvalificeret arbejdskraft.

Virksomhederne bakker op

Hos Trekantområdet Danmark mærker vi tydeligt behovet hos virksomhederne, som virkelig bakker op om den nye erhvervskandidatuddannelse. Der en anerkendelse og stor respekt for, at der er initiativer som dette, der gør en forskel. Samtidig bliver muligheden for at ansætte en medarbejder, der tager erhvervskandidatuddannelsen, opfattet som en meget konkret mulighed for dem, der har ubesatte stillinger og brug for den veluddannede arbejdskraft.

Der, hvor det for alvor bliver interessant, er, om virksomhederne oplever, at det løser udfordringerne med at tiltrække og fastholde ingeniører til produktionsvirksomhederne i Trekantområdet. At de oplever, at de får endnu mere innovationskraft og øger deres vækst yderligere i kraft af kompetenceløftet. Samtidig er det vigtigt, at de kandidater, der vælger erhvervskandidatuddannelsen i Operations Management også oplever det som en succes at kombinere teori og praksis qua deltidsjobbet i en virksomhed. At det giver dem muligheden for at uddanne sig og samtidig arbejde målrettet. Og allerbedst vil det naturligvis være, at de efterfølgende vælger at fortsætte deres karriere i Trekantområdet.