Image

Vær med til at sikre fremtidens produktion

Flere virksomheder i Trekantområdet ser det som en god mulighed at få en specialiseret civilingeniør på deltid i 4 år. De ved, at de får en medarbejder inden for Operations Management, der specialiserer sig i enten Manufacturing Technology eller Global Supply Chain Management. Og de ser, at det skaber værdi i virksomheden at have en medarbejder, der:

  • Løbende udvikler sine kompetencer inden for procesteknologi, produktion og supply chain
  • Har friske øjne på virksomhedernes udfordringer med afsæt i den nyeste forskningsbaserede viden

Virksomhedernes behov inden for Manufacturing Technology i deres produktionstekniske afdelinger vil typisk være at:

  • Automatisere produktionsenheder
  • Opbygge komplette helt eller delvist automatiserede produktionssystemer
  • Arbejde med international logistikledelse på tværs af landegrænser
  • Opbygge og lede globale produktionsnetværk

Inden for Global Supply Chain Development har virksomhederne brug for medarbejdere, der kan bidrage til udvikling af forsyninger/sourcing, distribution og den samlede værdikæde. For eksempel:

  • Produktplanlægning
  • Produktudvikling
  • Forretningsudvikling
  • Udvikling af globale supply chains

Som erhvervskandidatstuderende har du mulighed for at målrette al projektarbejde under dit studie ved at bruge cases fra virksomheder. Det giver virksomheden nye kompetencer til at sikre fremtidens produktion og dig en mulighed for at gå fra teori til virkelighed.