Image

Erhvervskandidat-uddannelse:
Civilingeniør i Operations Management

Det Tekniske Fakultet på SDU udbyder en erhvervskandidatuddannelse som civilingeniør i Operations Management. På en erhvervskandidat studerer du på deltid, mens du har et relevant job på mindst 25 timer om ugen. Du får fire års uddannelse på samme høje niveau som en almindelig kandidatuddannelse på to år. Læs mere om uddannelsen som:


Civilingeniør i Operations Management

Der er de samme formelle optagelseskrav til en erhvervskandidat og en almindelig kandidat på de pågældende uddannelser. Forudsætningen for at tage en erhvervskandidat som civilingeniør er, at du skal kunne dokumentere, at du er ansat i et relevant job i minimum 25 timer om ugen. Ophører ansættelsen undervejs, kan du overgå til fuldtidsstudie og har dermed mulighed for at opnå SU – eller blive ansat i en anden virksomhed. I Trekantområdet hjælper vi dig med at få kontakt til en relevant virksomhed. Chefkonsulent Annette Duedal hjælper med det perfekte match. Læs mere her.

Uddannelsen er gratis for de optagede kandidater, og undervisningen er planlagt, så den foregår 1-2 dage
i løbet af ugen.

Fysisk foregår undervisningen på SDU i Odense eller i visse tilfælde Campus Kolding i et internationalt studiemiljø. Erhvervskandidatuddannelsen som civilingeniør er på engelsk, og du skal derfor have bestået engelsk på b-niveau eller tage en engelsk sprogtest.

Erhvervskandidatuddannelsen giver ikke ret til SU, da du er i deltidsansættelse og får løn fra den virksomhed, hvor du er ansat.

Du kan specialisere dig i enten i Manufacturing Technology eller Global Supply Chain Management og vil dermed tilføre virksomheden, hvor du er ansat, den nyeste forskningsbaserede viden.


Læs mere om studiet og adgangskrav her

Der er åbent for ansøgning to gange om året til uddannelsen som civilingeniør i Operations Management, og der er studiestart enten den 1. september eller den 1. februar.

Husk, at vi hos Trekantområdet er klar til at hjælpe dig med at finde en relevant produktionsvirksomhed i området.

Mere om uddannelsen:

Erhvervskandidatuddannelsen er et samarbejde mellem SDU og Trekantområdet Danmark og realiseres med 2,2 mio. støtte fra Den Europæiske Social Fond. Erhvervskandidatuddannelsen er målrettet bachelorer/professionsbachelorer ansat i en virksomhed, der får mulighed for at tage en kandidateksamen - i dette tilfælde som civilingeniør - over 4 år, i stedet for de normale 2 år, samtidig med at den kandidatstuderende arbejder på deltid i virksomheden. Målgruppen er primært diplomingeniører i produktionsteknik og Global Management og Manufacturing(GMM). Endvidere er der også en målgruppe i lignende diplomingeniør- og bacheloruddannelser fra ind- og udland. De nuværende bachelorer finder primært enten arbejde som diplomingeniører i erhvervslivet eller læser videre på civilingeniøruddannelsen i operations management (ordinær toårig kandidatuddannelse). Tilrettelæggelsen af den nye erhvervskandidatuddannelse varetages af SDU, hvor der skal designes en attraktiv deltidskandidatuddannelse som civilingeniør i operation management, så det eksisterende pensum på uddannelsen fordeles ud på 4 år i stedet for de normale 2 år. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid over 4 år, så det er muligt at læse samtidig med at bestride et job. Det er en betingelse, at kandidaten er i relevant job – minimum 25 timer ugentligt eller har en relevant iværksættervirksomhed. Det attraktive i uddannelsen består i at den studerende samtidig med en ansættelse i erhvervslivet også uddanner sig som civilingeniør. Deltidsuddannelsen indeholder overordnet set det samme som fuldtidsuddannelsen, men den studerende vil i kraft af sin ansættelse have mulighed for at arbejde med mere praksisnære og umiddelbart mere relevante projekter og opgaver. Dette vil være særligt attraktivt for færdiguddannede diplomingeniører, som står mellem valget af at tage et fuldtidsjob som ingeniør i erhvervslivet eller fortsætte som fuldtidsstuderende på en kandidatuddannelse. En civilingeniør i Operations Management bliver uddannet til at vide, hvordan man bruger produktionsteknologier og supply chain management til at udvikle fremtidens bæredygtige produktionsvirksomheder. Kandidaten kan lede og gennemføre teknisk komplekse udviklingsprojekter og designe målrettede produktions- og supply chain-løsninger, der udnytter de globale vilkår til at skabe konkurrencemæssige fordele. Kandidaterne vil efterfølgende typisk arbejde med at automatisere produktionsenheder, at opbygge komplette helt eller delvist automatiserede produktionssystemer, at opbygge og lede globale produktionsnetværk eller arbejde med global supply chain development herunder produktplanlægning samt produkt- og forretningsudvikling.