Image

Erhvervskandidat-uddannelse:
Civilingeniør i Operations Management

Det Tekniske Fakultet på SDU udbyder en erhvervskandidatuddannelse som civilingeniør i Operations Management. På en erhvervskandidat studerer du på deltid, mens du har et relevant job på mindst 25 timer om ugen. Du får fire års uddannelse på samme høje niveau som en almindelig kandidatuddannelse på to år. Læs mere om uddannelsen som:


Civilingeniør i Operations Management

Der er de samme formelle optagelseskrav til en erhvervskandidat og en almindelig kandidat på de pågældende uddannelser. Forudsætningen for at tage en erhvervskandidat som civilingeniør er, at du skal kunne dokumentere, at du er ansat i et relevant job i minimum 25 timer om ugen. Ophører ansættelsen undervejs, kan du overgå til fuldtidsstudie og har dermed mulighed for at opnå SU – eller blive ansat i en anden virksomhed. I Trekantområdet hjælper vi dig med at få kontakt til en relevant virksomhed. Chefkonsulent Annette Duedal hjælper med det perfekte match. Læs mere her.

Uddannelsen er gratis for de optagede kandidater, og undervisningen er planlagt, så den foregår 1-2 dage
i løbet af ugen.

Fysisk foregår undervisningen på SDU i Odense eller i visse tilfælde Campus Kolding i et internationalt studiemiljø. Erhvervskandidatuddannelsen som civilingeniør er på engelsk, og du skal derfor have bestået engelsk på b-niveau eller tage en engelsk sprogtest.

Erhvervskandidatuddannelsen giver ikke ret til SU, da du er i deltidsansættelse og får løn fra den virksomhed, hvor du er ansat.

Du kan specialisere dig i enten i Manufacturing Technology eller Global Supply Chain Management og vil dermed tilføre virksomheden, hvor du er ansat, den nyeste forskningsbaserede viden.


Læs mere om studiet og adgangskrav her

Der er åbent for ansøgning to gange om året til uddannelsen som civilingeniør i Operations Management, og der er studiestart enten den 1. september eller den 1. februar.

Ansøg inden den 1. marts og få chancen for at blive optaget til studiestart i september 2020. Husk, at vi hos Trekantområdet er klar til at hjælpe dig med at finde en relevant produktionsvirksomhed i området.