Image

Mangler du en ingeniør? Ansæt en erhvervskandidat og få en specialiseret kollega med den nyeste viden

Efterspørger din virksomhed også arbejdskraft med erfaring og specialistviden? Så er en erhvervskandidat måske svaret.

Erhvervskandidatuddannelsen åbner muligheder for at designe kombinerede job- og uddannelsesforløb, som både tilfredsstiller virksomhedernes behov for ingeniører og ingeniørernes behov for beskæftigelse og relevant uddannelse. Kandidaterne uddanner – eller efteruddanner – sig i Operations Management og specialiserer sig i enten Manufacturing Technology eller Global Supply Chain Management.En 4-årig erhvervskandidatuddannelse på deltid

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet udbyder som den eneste uddannelsesinstitution erhvervskandidaten i Operations Management. For at give bachelorer en ny mulighed for at skabe bedre kobling mellem uddannelsessystem og arbejdsmarked kan den studerende fremover tage en række kandidatuddannelser på deltid tilrettelagt over 4 år, samtidig med at være i relevant beskæftigelse. Erhvervskandidatuddannelsen vil gerne imødekomme det behov, der er på arbejdsmarkedet for at kunne uddanne sig samtidig med at være i job.

Uddannelsen er gratis for de optagede kandidater, og undervisningen er planlagt, så den foregår 1-2 dage
i løbet af ugen.
De andre dage i ugen arbejder kandidaten hos dig.

En erhvervskandidatuddannelse er kendetegnet ved:

  • Man kan ikke få SU til uddannelsen
  • Kandidaten forhandler selv en løn på plads med virksomheden der modsvarer den tid vedkommende arbejder i virksomheden (typisk iht. overenskomst)
  • Man skal være i relevant job – minimum 25 timer ugentligt eller have en relevant iværksættervirksomhed.
  • Uddannelsen er tilrettelagt på deltid over 4 år, så det er muligt at læse samtidig med at bestride et job
  • Der er ingen deltagerbetaling med mindre man kommer fra lande uden for EU/EØS og Schweiz
  • Man får nøjagtig den samme uddannelse som den tilsvarende kandidatuddannelse på fuldtid.


Hvilke fordele har virksomhederne og ingeniører med en bachelorgrad af at samarbejde om en erhvervskandidatuddannelse?

Erhvervskandidatuddannelsen giver virksomhederne mulighed for at få adgang til ingeniørkompetencer og samtidigt sikre at ingeniøren (efter)uddanner sig specifikt i de områder som den pågældende virksomhed har behov for.

Den studerende kan være en brobygger der sikre et bedre samarbejder og vidensformidling imellem universitet og den konkret virksomhed – det fremmer innovationen. Virksomheden får en uddannet ingeniør med drive og ambition, som de selv kan være med til at forme med specialistviden baseret på et konkret behov.